กิจกรรมสุดโปรดของแมวน้ำ ปอนสุเกะ


885

กิจกรรมสุดโปรดของแมวน้ำ ปอนสุเกะ

ปอนสุเกะเป็นแมวน้ำลายจุดหรือ Spotted Seal ที่ถูกเลี้ยงดูโดย อาซาราชิแลนด์ ซึ่งเป็นพิพิธภัญฑ์สัตว์น้ำ ในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ถ่ายภาพความน่ารัก และกิจกรรมสุดโปรดของน้องไว้ โดยน้องจะชอบเอาหัวมุดท่อจ่ายน้ำและหมุนตัวไปมา
ติดตามความน่ารกัของน้องได้ที่
twitter @azarapsps
IG : azarapsps


Like it? Share with your friends!

885

Comments

comments